Půjčovna - vymezení plavby

Vymezení a doporučení k plavbě kajutovou lodí Carpe Diem:

Musíte být schopni bezpečně vést a řídit plavidlo v říčním provozu. Musíte bezpodmínečně znát pravidla lodního  provozu. Znát plavební znaky a umět proplout plavební komorou.

 

Plout a přistávat smíte jen za světla a přijatelné viditelnosti. Přestože je plavidlo vybaveno potřebnými navigačními světly, je přísně zakázáno plout za tmy,  husté mlhy, či silného deště, či jinak snížené viditelnosti!

 

S plavidlem je možné plout po Vltavě pod Slapskou přehradu a k soutoku s Labem.

Po Labi je možné plout v úseku Chvaletice -Ústí nad Labem (Střekov)

Vzhledem k velkému sezónímu provozu v Centru Prahy (PK Štvanice a zejména PK Smíchov)  doporučujem proplouvat tento úsek v ranních hodinách.

 

Loď je pojištěna proti škodám, které mohou na plavidle vzniknout nebo mohou být plavidlem způsobeny. Jedná se o pojištění majetkové tzn. případné újmy na zdraví nejsou součástí pojištění.  Složená vratná kauce zajišťuje spoluúčast na pojištění lodě. V případě vrácení lodě bez závad se i kauce vrací v plné výši. V případě pozdního vrácení se strhává z kauce nájemné na další den.

 

POZOR pojistné plnění neproběhne nebo je kráceno ,pokud je škoda způsobená  hrubým porušením smluvních podmínek nebo pravidel bezpečnosti a to zejména plavbou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, za plavby v noci nebo za ztížených podmínek viditelnosti nebo nedodržením pravidel a zásad plavební bezpečnosti (nerespektování značení a pravidel  přednosti, porušování zásad chování a hirearchie  v plavebních komorách...  V takovýchto případech jde škoda na vrub nájemce.

 

 

Předání plavidla:

Délka převzetí plavidla  závisí na vašich předchozích zkušenostech s řízením plavidel  a znalostech pravidel plavebního provozu. Nebojte se, vše vám trpělivě vysvětlíme. Odplutí není prostě možné, dokud si nebudeme my i vy jistí, že bezpečně zvládáte řízení a provoz plavidla.

 

 

Odevzdání plavidla:

Dodržujte  prosím čas předání plavidla, aby jste následující podsádce nekomplikovali jejich převzetí. Pozdní odevzdávka je z těchto důvodů zpoplatněna a částka je automaticky stržena z vaší kauce.

 

Pokud jste si nesjednali zavěrečný úklid, vracejte loď čistou ve stejném stavu, v jakém jste ji přebírali.

 

 

Palivo/voda

S nedostatkem paliva problém určitě nebude. Nádrž je dostatečně velká a vyúčtování spotřebovaného paliva proběhne na závěr na základě evidovaných motohodin dle ceníku.

U vody záleží na vaší spotřebě. Vodu je možné doplňovat na odběrných místech vyznačených na mapách.

 

Elektrická energie:

Loď má rozvod 12 V s možností zapojení měniče na 220 V. Pozor při odběru 220 V dochází k rychlejšímu vyčerpání baterií než při provozu na 12 V. Loď má solární panely, které průběžně baterie dobíjejí. Zrovna tak jsou baterie dobíjeny alternátorem při provozu lodního motoru. Na kotvištích je většinou možnost připojit se na 220 V pomocí kabelu. Doporučujeme vždy po vypnutí motoru odpojit baterii určenou pro provoz motoru, aby jste byli schopni bezpečně nastartovat a odjet.

Nikdy nepoužívejte oba pomocné propelery bez nastartování motoru – dochází k rychlému vybíjení baterií.

Doporučujem energií šetřit – nenechávat zbytečně rozsvícenou loď, dovírat lednici. Nepoužívejte nadměrně tepelně náročné elektropřístroje (fén, varná konvice, elektrické topení)

 

Bezpečnost

Plavidlo má veškeré potřebné záchranné prostředky (vesty, záchranná kola, 2 hasící přístroje, hasící roušku)

Plavidlo je vybaveno nouzovým čerpadlem na odčepání vody.

Dodržujte bezpečnost zejména při vaření na PB vařiči. Nikdy nevařte za plavby! Úrazy spojené s opařením nestojí za to. Při zkončení vaření a při odchodu z lodi vždy vypínejte přívod plynu na plynové lahvi umístěné v kormidelním prostoru!

S umístěním všeho vás samozřejmě seznámíme při přebírání lodi.

 

POZOR!!

Při řízení plavidla se vyhněte konzumaci alkoholu stejně jako při řízení automobilu. I při řízení lodi je nulová tolerance na alkohol a toto je velmi často kontrolováno říční policií a plavidly SPS. Zjištění alkoholu při jízdě je pro nás důvodem k okamžitému ukončení pronájmu bez náhrady.

Od 1 promile obsahu alkoholu hrozí trestní stíhání  pro trestný čin "Ohrožení pod vlivem návykové látky" a to za to skutečně nestojí.

 

Loď je vybavena bezpečnostní kamerou, ale není možné loď nechávat bez dozoru na veřejně dostupných místech s výjimkou pro veřejnost uzavřených přístavů, kde jsou lodě pod dohledem.