Paddleboard - návod k obsluze

Příprava plováku k jízdě

Plovák rozbalíme na rovném místě. Podklad bez ostrých kamenů aby se minimalizovalo poškození plováku

Sestavte si pumpu s manometrem (hadice na závit s označením OUT). Před nasazením hadice na ventil plováku pootočte ventilem do horní pozice (v dolní pozici slouží k vypouštění vzduchu). Zasuňte hadici pumpy do ventilu a pootočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte.

Pumpu postavte kolmo k zemi a začněte pumpovat na pracovní tlak 1bar. (viz manometr pumpy).

Po nafouknutí vysuňte hadici a ventil uzavřete připojenou zátkou.

Na spodek paddleboard připevněte všechny 3 ploutvičky do připravených pouzder a můžete vyrazit k vodě.

 

Vyfouknutí plováku

Vyšroubujte zátku z ventilu, stiskněte ventil směrem dolů a pootočením po směru hodinových ručiček zajistěte v dolní poloze. Počkejte až se vzduch vypustí případně můžete vzduch vytáhnout ven pumpou (hadice nasazena na IN).

Skladování plováku

pro prodloužení životnosti doporučujeme skladovat mírně nafouklý a rozložený. Nikdy jej neskladujte nafouknutý na pracovní tlak.

Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, pokud jej nepoužíváte a chraňte jej před velkýma změnama teplot a zejména mrazem.